Choď na obsah Choď na menu
 


Konferencia KSTZ

Vzhľadom na nový zákon o športe krajská konferencia STZ musí predchádzať celoslovenskej, ktorá sa uskutoční v Bratislave 16.6.2017. VV KSTZ pripravuje preto krajskú konferenciu (volebnú) na piatok 19. mája 2017 v Leopoldove. Budú na nej zvolení nielen delegáti na celoslovenskú konferenciu ale hlavne zástupcovia KSTZ na ďalšie 4-or ročné obdobie - predseda, sekretár a hospodár KSTZ Trnava. Preto VV KSTZ vyzýva oddiely, aby do 1. mája 2017 poslali sekretárovi návrhy vhodných kandidátov, ktoré v prílohe musia obsahovať aj písomný súhlas s podpisom navrhovaného kandidáta.

VV KSTZ